Vestfold og Telemark
AboutPlaylists All activities Login Sign up
1

Ungdomskonferansen 2020

Thursday, October 1, 2020 08:45 - Oct 2, 16:00
Add to calendar
Vestfold og Telemark, Norway
Join
OverviewBadges

Ungdomskonferansen 2020

Thursday, October 1, 2020 08:45 - Oct 2, 16:00
Vestfold og Telemark, Norway
Join

Content

Tema for konferansen er _Fra ungdomsinkludering til beslutningsaktivering. _

Vil du være med å påvirke hva det nye med å påvirke hva det nye medvirkningsorganet for ungdom i Vestfold- og Telemark Fylkeskommune skal jobbe med?

Kanskje du har lyst til å bli medlem av Vestfold- og Telemark ungdomsråd?

Målgruppen for denne konferansen er ungdom fra lokale ungdomsråd, elevråd i videregående skole, lærlingrådet, oppfølgingstjenesten (OT) eller andre ungdomsorganisasjoner.

Har du spørsmål? Kontakt Tone Helen Jørgensen på e-post tone.helen.jorgensen@vtfk.no eller Marcus Røseth Isachsen på e-postmarcusisachsen@gmail.com

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Ungdomskonferansen 2020 Get this badge

Tema for konferansen er Fra ungdomsinkludering til beslutningsaktivering.

Vil du være med å påvirke hva det nye med å påvirke hva det nte medvirkningsorganet for ungdom i Vestfold- og Telemark Fylkeskommune skal jobbe med?

Kanskje du har lyst til å bli medlem av Vestfold- og Telemark ungdomsråd?

Målgruppen for denne konferansen er ungdom fra lokale ungdomsråd, elevråd i videregående skole, lærlingrådet, oppfølgingstjenesten (OT) eller andre ungdomsorganisasjoner.
You have to finish 4 tasks to get the badge
Tasks
Task no. 1
Evidence verified by: One activity organiser
Første steg er å logge seg på konferansen. Ta et bilde av skjermen din når du er pålogget konferansen.
Task no. 2
Evidence verified by: One activity organiser
Du har hørt Nerjius Kriaučiūnas fra www.badgecraft.eu fortelle om badges (merker på norsk) og Cities og Learning.

Spørsmål:
 1. Er dette et system du opplever som interessant, og noe du kommer til å ville bruke selv?
 2. Om du vil, så skriv gjerne noe om hvorfor/hvorfor ikke.
Task no. 3
Evidence verified by: One activity organiser
Pål Isdahl Solberg fra Universitet i sørøst Norge har snakket om medvirkning.

Spørsmål:
 1. Hvordan opplever du ungdoms muligheter til å medvirke i beslutningsprosesser?
Task no. 4
Evidence verified by: One activity organiser
Tone Helen Jørgensen fra Vestfold- og Telemark Fylkeskommune stilte spørsmålet hvor gjør vi av alt ungdomsengasjementet i fylket vårt?

Spørsmål:
 1. Hvordan mener du at vi kan ivareta og bygge opp under unges engasjement i fylkeskommunen?
Task no. 5
Evidence verified by: One activity organiser
Refleksjoner fra første dag.

Spørsmål:
 1. Hva vil du trekke frem som det mest interessant av det du har vært med på under dagens konferanse?
Task no. 6
Evidence verified by: One activity organiser
Eli Haraldsen og Mona Klück har snakket om ungdata.

Spørsmål:
 1. Gir ungdata (etter din mening) et riktig bilde av ungdoms situasjon?
Task no. 7
Evidence verified by: One activity organiser
Du har hørt Hanne Junker Roligheten snakket om Ditt og Mitt Vestfold- og Telemark.

Spørsmål:
 1. Trekk frem ett eller flere punkter fra denne innledningen som du synes var spesielt interessant.
Task no. 8
Evidence verified by: One activity organiser
Fylkesordfører Terje Riis Johansen og og Hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse, Elisabeth Holen, snakket om _Fra ungdomsinkludering til beslutningsaktivering. _ Spørsmål:
 1. Trekk frem ett eller flere elementer fra det de snakket om som du synes var spesielt interessant, eller som du var uenig med?
Task no. 9
Evidence verified by: One activity organiser
Du har vært med å velge det nye ungdomsrådet.

Spørsmål: Hvor mange medlemmer har det nye ungdomsrådet i Vestfold- og Telemark?
Task no. 10
Evidence verified by: One activity organiser
Konferansen er over for denne gang.

Spørsmål:
 1. Hvordan har det vært å delta på denne konferansen?
 2. Er det noe du mener har vært spesielt bra?
 3. Er det noe som burde vært gjort annerledes?

Location

Vestfold og Telemark, Norway

Badges
1

Civic engagement
Added to playlist (0)
Share:

Organisers

Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap