Vestfold og Telemark
About
Playlists
Sign up
1

Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

Join
OverviewBadges

Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

Join

Content

I denne aktiviteten får du muligheten til å først reflektere rundt hvordan du kan bidra til å nå FN's bærekraftsmål gjennom samarbeid. For å kunne få badgen må du kunne fortelle om en gang du deltok i et samarbeid som var i tråd med FN's bærekraftsmål.

Resources

  • Bærekraftsmål nr. 17

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Samarbeid for å nå bærekraftsmålene Get this badge

I denne aktiviteten får du muligheten til å først reflektere rundt hvordan du kan bidra til å nå FN's bærekraftsmål gjennom samarbeid. For å kunne få badgen må du kunne fortelle om en gang du deltok i et samarbeid som var i tråd med FN's bærekraftsmål.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Hvordan tenker du at man kan bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom samarbeid? Hva er det som skal til for at flere aktivt bruker samarbeid som et virkemiddel for å nå målene til FN?
Task no.2
Issued by organiser or scanning QR code
Hvordan har du vært med på et samarbeid for å nå bærekraftsmålene? Gi oss et eksempel hvor du forklarer hva samarbeidet handlet om, hvem du samarbeidet med og hva resultatet ble. Del gjerne noen erfaringer du sitter igjen med fra samarbeidet. Sett gjerne Samarbeidet opp mot flere av de andre målene i FNs plan.

Badges
1

Skills

ESCO
#promoting sustainability
ESCO
#encourage sustainability
ESCO
#cooperate with co-workers
Environment end ecology
Added to playlist (0)
Time to complete: 15 minutes
Share:

Organisers

Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap